428

Zinfandel/Primitivo

Primitivo = Italy
Crljenak Kaštelanski = Croatia

Les appellations suivies d’un * sont exclusivement composées de Zinfandel/Primitivo

Région Appellations
Italie
Puglia Falerno del Massico
Gioia del Colle
Primitivo di Manduria*