35

Privacy

Het privacybeleid is ontwikkeld in overeenstemming met de persoonlijke gegevens (privacy) verordening (Personal Data (Privacy) Ordinance (Hoofdstuk 486) van de wetten van de Hong Kong Special Administrative Region of The People’s Republic of China. De verordening voorziet personen op wie de gegevens betrekking hebben in het recht zich ervan te verzekeren dat Vinofil Company persoonlijke gegevens bewaart, een kopie van die gegevens verkrijgt en ieder onjuist gegeven te corrigeren.

1. Contactformulier
Onze site maakt gebruik van een formulier voor websitebezoekers om informatie of diensten op te vragen. Dit vereist de invoering van uw naam en e-mailadres (telefoonnummer en bedrijfsnaam zijn optioneel). Deze informatie wordt per email verstuurd naar onze verkoopafdeling zodat zij uw aanvraag kunnen beantwoorden. De informatie wordt ook bewaard in een database in geval van fouten in het e-mailformulier. Aangezien deze informatie is ingevoerd naar goeddunken van de gebruiker, wordt verondersteld dat door ervoor te kiezen dit formulier te gebruiken, u impliciet toestemming aan ons geeft om deze informatie te bewaren en te gebruiken voor contactdoeleinden. Wij zullen onder geen enkel beding deze informatie aan derden openbaar maken of verkopen of op laten nemen in een mailinglist. Wij zullen echter uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het doen van aanbiedingen van Aromaster waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, gebaseerd op onze kennis van uw interesses. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van updates van de ontwikkelingen van Aromaster, haar activiteiten en aanbiedingen, stuurt u dan a.u.b. een email naar info@aromaster.com met het verzoek u te verwijderen uit onze email in-boxen en database. Wij zullen dan al uw opgeslagen persoonlijke gegevens vernietigen en uit onze systemen verwijderen. Wenst u geen gebruik te maken van dit formulier dan treft u een e-mailadres en telefoon/faxnummer aan.

2. Algemeen browsing
Algemeen gebruik van deze website eist niet van de gebruikers om persoonlijke informatie en gegevens bekend te maken. Echter onder bepaalde omstandigheden kan Vinofil Company om deze informatie verzoeken voor een speciaal doel. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u informeren dat de informatie wordt verzameld. Zodra het beoogde doel is bereikt, zal de betreffende informatie vernietigd worden of worden gedissocieerd met uw identiteit. Vinofil Company eerbiedigt uw privacy en is gehouden deze te beschermen. Dit beleid maakt onze informatieverwervingsprocedures en werkwijzen bekend zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het gebruik van deze site. Vinofil neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie verzameld d.m.v. sitelinks naar of van deze site.

3. Cookies
Vinofil Company gebruikt uw IP adres als hulp bij het diagnosticeren van problemen met uw server en om onze Website te beheren. Uw IP-adres wordt gebruikt om u te identificeren en demografische informatie in de brede zin des woords te verzamelen. Wij gebruiken software om de activiteiten van gebruikers van onze site te traceren. Dit wordt nooit op persoonlijk niveau gedaan en wordt alleen geïsoleerd van uw specifieke identiteit gedaan. Als u niet wenst dat er details over uw demografische gegevens, uw locatie of andere persoonlijke gegevens bekend worden, dan kunt u uw browser zo instellen dat wanneer u een cookie ontvangt u de keus wordt gegeven deze te accepteren of niet.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie
Vinofil Company verzamelt de contactgegevens van websitebezoekers (zoals een e-mailadres of huisadres) en demografische informatie (zoals leeftijd, land van herkomst en reisgeschiedenis). Demografische informatie wordt door ons gebruikt om gebruikerservaringen op onze site in kaart te brengen en deze te verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze server-software de domeinnaam van uw computer op. Wij kunnen ook de pagina’s die u bezoekt nagaan. Wij doen dit om het aantal bezoekers te meten, de populariteit van verschillende delen van de website te peilen, wat algemene informatie te verkrijgen over ons publiek en globale statistieken samen te stellen. Gegevens verzameld via de website worden uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Persoonlijke informatie wordt niet vrijgegeven aan derden tenzij de wet ons hiertoe gebiedt.

5. Gegevensbeveiliging
Vinofil Company zal al het mogelijke doen om te verzekeren dat alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of bekend maken, accuraat, compleet, up-to-date is en opgeslagen in een veilige omgeving waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Wij geven echter geen garantie tegen het hacken door derden van de gegevens of enig ongeautoriseerde toegang tot de gegevens. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig tot het beoogde doel waartoe deze worden verzameld is bereikt. Wij kunnen ook gearchiveerde persoonlijke gegevens bewaren voor statistische doeleinden.

6. Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit privacybeleid, het gebruik van deze website en uw interactie hierin of toegang en wijziging wensen in uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact op met:

Vinofil Company
Unit B, 33/F, Tower 8
28 Sai Wan Ho road, Chai Wan, Hong Kong

E-mail: info@aromaster.com

Dit privacybeleid is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande of separate vermelding. Wijzigingen worden vermeld op onze website.